Obavijest u svezi natječaja za upražnjena radna mjesta

Temeljem Odluke Vatrogasnog vijeća (KLASA:003/01/19-02/01, URBROJ: 2125/83-02-22-38) od 07.01.2021.,a nakon provedenog razredbenog postupka i utvrđene rang liste od strane natječajne komisije JVP Gospić, sukladno prijedlogu za zasnivanje radnog odnosa...OBAVIJEST-testiranje za upražnjena radna mjesta

28.10.2021. Provjere fizičkih i motoričkih sposobnosti i provjere rada na visini se ODGAĐAJU do daljnjeg! Prema dobivenim informacijama (dva kandidata su COVID-19 pozitivna) i zbog nepovoljne epidemiološke situacije na...Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto

  10.12.2021. Dana 16. prosinca 2021. održati će se provjere funkcionalnih i motoričkih sposobnosti i provjera rada na visini. Provjeru funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kandidati moraju provesti u sportskoj...