Obavijest u svezi natječaja za upražnjena radna mjesta

Temeljem Odluke Vatrogasnog vijeća (KLASA:003/01/19-02/01, URBROJ: 2125/83-02-22-38) od 07.01.2021.,a nakon provedenog razredbenog postupka i utvrđene rang liste od strane natječajne komisije JVP Gospić, sukladno prijedlogu za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci od v.d. zapovjednika JVP Gospić u radni odnos se primaju:

  • za radno mjesto VATROGASAC u radni odnos se prima M.S. oznaka VAT-2
  • za radno mjesto VATROGASAC-VOZAČ u radni odnos se primaju S.R. oznaka VOZ-1;  N.M. oznaka VOZ-2;  I.D. oznaka VOZ-3