O nama

Današnja Javna vatrogasna postrojba Gospić nastala je na temeljima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gospić osnovanog davne 1879. godine.

Kao dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje do 70-ih godina prošlog stoljeća, kada se ustrojava teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica Gospić i djeluje sve do 1990. godine.

1990.-1994. godine postrojba djeluje pod Gradom Gospićem kao osnivačem.

JVP Gospić 01.01.1994. počinje sa radom kao vatrogasna postaja Gospić pri Policijskoj upravi Ličko-senjskoj, a u okviru Odjela za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.

Stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu, od 01.06.2000. godine postrojba se registrira kao Javna vatrogasna postrojba Grada Gospića i djeluje na području Grada Gospića, a po potrebi i u susjednim Općinama.

Prvi zapovjednik JVP GOSPIĆ je bio ing. Mile Asić.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Javna vatrogasna postrojba Grada Gospića obavlja vatrogasnu djelatnost, odnosno sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja i druge poslove u ekološkim i inim nesrećama.

Ovu djelatnost obavljaju vatrogasci, posebno osposobljeni i uvježbani da bi mogli odgovoriti na svaku situaciju koja zahtijeva njihov angažman. JVP Gospić zapošljava 29 djelatnika. Od ukupnog broja zaposlenih, 27 su operativni djelatnici, odnosno profesionalni vatrogasci, a ostali obavljaju pravne, administrativne, računovodstveno financijske poslove, te poslove spremačice.

Vatrogasna služba organizirana je u 4 smjene, po 12 sati, danju i noću. U prosjeku imamo preko 250 intervencija godišnje. Neprestano se usavršavamo, a u skladu s mogućnostima i opremamo, kako bismo bili sposobni uspješno izvršavati naše zadaće.