Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto -Vatrogasac- na određeno vrijeme

OBAVIJESTI I UPUTE U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM RADNIKA

U JAVNU VATROGASNU POSTROJBU GRADA GOSPIĆA TESTIRANJE

A.   PRAVILA PISANOG TESTIRANJA

 

Pisano testiranje sastoji se od ukupno 50 pitanja. Testiranja se sastoje od provjere znanja iz područja:

 • Za radno mjesto „Vatrogasac-vozač vatrogasnih vozila“
  • Gorenje i gašenje,
  • Zaštita od požara u graditeljstvu,
  • Vatrogasne sprave i oprema,
  • Vatrogasna taktika i
  • Tehnička služba.

Pravni izvori i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje su slijedeći:

 

 1. Popović,Purgar,Knežević,Blaha,Holjević,Kopričanec-Matijevac,Fišter,Petek, Karlović, Čuješ, Vuk, Posavec, Župančić, Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica,

 

PRAVILA TESTIRANJA

 1. po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica, putovnica). Na pisano testiranje potrebno je donijeti kemijsku
 2. za vrijeme provjere znanja nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostorije u kojoj se obavlja provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale
 3. nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg se kandidat/kinja prijavljuje. Pisano testiranje traje 60 minuta.
 4. za provjeru znanja testiranjem dodjeljuje se do 100 bodova
 5. pisani test za radno mjesto „Vatrogasac“ sastojat će se od ukupno 45-50 pitanja. Za točan odgovor na pitanje dodjeljuje se 2 ili 3 boda.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Sve ostale informacije vezane za natječajni postupak su objavljene u Pravilniku o postupku odabira radnika za poslove u JVP Gospić objavljenom na internetskim stranicama JVP Gospić:

www.jvp-gospic.hr